“Als Directeur Groot Aandeelhouder vraagt mijn pensioen meer aandacht dan enkel een vermelding op de balans van de jaarrekening.”
“Als Directeur Groot Aandeelhouder vraagt mijn pensioen meer aandacht dan enkel een vermelding op de balans van de jaarrekening.”

Uw dga-pensioen in eigen beheer

De in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling van directeur groot aandeelhouders beperkt zich vaak tot een balanspost in de jaarrekening. In veel gevallen maakt deze balanspost ook onderdeel uit van de cashflowstrategie van de onderneming. Voor veel mkb-ondernemingen geldt dat de pensioenverplichting uit kan groeien tot de grootste schuldenpost. Door de beperkte aandacht die gegeven wordt aan de uitvoering van de pensioenregeling is deze schuldenpost vaak niet meer om te zetten tot de in de pensioenovereenkomst geformuleerde pensioen-regeling.

Daarom  is er de DGA-PensioenMonitor, een specialistische advies- en communicatiemethode gericht op de in eigen beheer uit te voeren, alsmede te verzekeren pensioenregelingen van de directeur groot aandeelhouder. Met de DGA-PensioenMonitor heeft u optimaal inzicht in uw pensioenaanspraken, vermogensvorming en risico's.