"De jaarlijkse update van mijn pensioengegevens stelt mij in de gelegenheid mijn pensioenstrategie zorgvuldig uit te voeren.".
"De jaarlijkse update van mijn pensioengegevens stelt mij in de gelegenheid mijn pensioenstrategie zorgvuldig uit te voeren.".

Uw dga-pensioen vraagt meer aandacht dan enkel vermelding in de jaarrekening!

Een jaarlijks gesprek met uw accountant over de jaarrekening met een paar minuutjes aandacht voor uw pensioenregeling volstaat zeer zeker niet om een betrouwbaar pensioen te verwezenlijken. Een goed advies en periodieke monitoring is een vereiste om de financiering van pensioenlasten, de ontwikkeling van vermogen en bijvoorbeeld het beheersen van risico's af te blijven stemmen op uw cashflowstrategie. Een betrouwbaar pensioen vraagt meer dan een vermelding in de jaarrekening!

Uw pensioenstrategie helder in beeld

Duidelijke schriftelijke communicatie is noodzakelijk om uw pensioenstrategie uit te voeren. Deze communicatie dient verder te strekken dan een pensioenovereenkomst en een balanspost in de jaarrekening. De dynamische omgeving van uw onderneming is vaak direct van invloed op de ontwikkeling van uw pensioenvermogen en risico's. Een duidelijke communicatietechniek geeft in elke fase van uw onderneming de status van uw pensioenopbouw specifiek weer. Op deze manier houdt u de regie van de uitvoering van uw regeling samen met uw adviseur in handen.

Uw persoonlijke DGA-PensioenMonitor Pensioencommunicatiemap

Uniek bij het gebruik maken van de DGA-PensioenMonitor is uw persoonlijke pensioencommunicatiemap. In de communicatiemap wordt uw advies en pensioenstrategie beargumenteerd vastgelegd en uw juridische bescheiden als onder andere de pensioenovereenkomst gerubriceerd weergegeven. Inzicht in uw pensioensituatie krijgt u door een jaarlijks overzicht van uw pensioenaanspraken en bijbehorende dekkingsspecificaties van uw vermogen alsmede van uw risico's. Het elk jaar bijgewerkte uitvoeringsadvies leidt u naar een betrouwbare pensioenvoorziening.